Rýchlejšie ďalej zájdeš

Efektívne riešenia si dávame na raňajky, ideme rýchlejšie ako stihnete povedať letiaci zajac, flexibilita a profesionálnosť sú naše stredné mená. Špecializujeme sa na IT projekty, business web aplikácie a softvérové produkty pre online prostredie. Náš softvér vôbec nie je mäkký, kódy sú rovnako drsné ako programátori.

Pozrite sa ako pracujeme

Čo máme nové?

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti
Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch. Dňa 8.augusta 2014 spoločnosť 2Mware, a.s. zmenila svoje sídlo. Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú doleuvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti.