Naša práca

Expertné IT služby a IT riešenia sú u nás na dennom poriadku. Vývoj softvérových produktov a manažment projektov realizujeme s ohľadom na individuálne požiadavky klienta, finančnú a časovú efektívnosť. Sme špička, máme radšej výzvy ako rutinu a nepracujeme pre to, aby sme si večer mohli dať koláč. Cieľom je cieľ a nie cesta a práve do cieľa vás úspešne privedieme.

IT služby

Software Engineering

Poskytujeme kompletné služby v oblasti vývoja softvérových produktov pokrývajúce analýzu, návrh, vývoj, testovanie, nasadenie, údržbu a podporu prevádzky.

Project Management

Využívame a ponúkame profesionálne riadenie projektov s využitím najmodernejších metodík.

IT Consulting a IT Audit

Ponúkame prístup k rozsiahlym skúsenostiam a konzultáciám našich expertov podľa induviduálnych potrieb zákazníka.

Team completing

Dopľňame zákaznícke teamy našimi špecialistami so skúsenosťami pre riešenie špecifických požiadaviek.

IT riešenia

Web Solutions

Tvoríme riešenia s využitím najmodernejších webových technológií, ktoré je možne prevádzkovať vo vlastnom prostredí alebo v prostredí Cloud.

Mobile Solutions

Zameriavame sa na ponuku kompletného vývoja mobilných aplikácií na platformách iOS (iPhone), Android a Windows Mobile.

IT – Solutions

Realizujeme vývoj softvéru založený na SOA podľa špecifických požiadaviek zákazníka a poskytujeme individuálne služby systémovej a dátovej integrácie.

Consulting

Pomoc pre začínajúcich 

Čo je nevyhnutné pre dobrý štart a čo stačí neskôr
Strategický marketing a komunikácia
Produktové aliancie, nové trhy - spájanie podobných myšlienok
Procesný manažment, ako to nerobiť

Ekonomické a právne služby

Obchodné zastúpenie / Spracovanie obchodnej stratégie
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Spracovanie požadovanej dokumentácie
Vzorové dokumenty
Organizovanie a vedenie workshopov