Naša práca

Expertné IT služby a IT riešenia sú u nás na dennom poriadku. Vývoj softvérových produktov a manažment projektov realizujeme s ohľadom na individuálne požiadavky klienta, finančnú a časovú efektívnosť. Sme špička, máme radšej výzvy ako rutinu a nepracujeme pre to, aby sme si večer mohli dať koláč. Cieľom je cieľ a nie cesta a práve do cieľa vás úspešne privedieme.

IT služby

Software Engineering

Poskytujeme kompletné služby v oblasti vývoja softvérových produktov pokrývajúce analýzu, návrh, vývoj, testovanie, nasadenie, údržbu a podporu prevádzky.

Project Management

Využívame a ponúkame profesionálne riadenie projektov s využitím metodík Prince2 a ITILv3.

IT Consulting a IT Audit

Ponúkame prístup k rozsiahlym skúsenostiam a konzultáciám našich expertov podľa induviduálnych potrieb zákazníka.

Team completing

Dopľňame zákaznícke teamy našimi špecialistami so skúsenosťami pre riešenie špecifických požiadaviek.

IT riešenia

Web Solutions

Tvoríme riešenia s využitím najmodernejších webových technológií, ktoré je možne prevádzkovať vo vlastnom prostredí alebo v prostredí Cloud.

Mobile Solutions

Zameriavame sa na ponuku kompletného vývoja mobilných aplikácií na platformách iOS (iPhone), Android a Windows Mobile.

IT – Solutions

Realizujeme vývoj softvéru založený na SOA podľa špecifických požiadaviek zákazníka a poskytujeme individuálne služby systémovej a dátovej integrácie.

Consulting

Pomoc pre Start-Upy

Financovanie rozvoja
Strategický marketing a komunikácia
Produktové aliancie, nové trhy
Procesný manažment
Pomoc pre DACH región

Ekonomické a právne služby

Virtuálny Office, založenie pobočky
Obchodné zastúpenie / Spracovanie obchodnej stratégie
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Marketing a komunikácia
Organizovanie a vedenie workshopov