O nás

Naša utužená pracovná crew má spolu už takmer 300 rokov praxe. Roky nám síce pribúdajú, ale chuť robiť veci inak nás stále neopúšťa. Ak chcete dostať svoje nápady na iné trhy, ste tu na správnej adrese.

Kto sme?

Sme skupina špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami z viacerých odvetví vytvárajúcich odborné tímy na riešenie zadaní v zmysle požiadaviek trhu a náročných klientov.

Špecializujeme sa primárne na projekty informačných technologií so zameraním sa na tvorbu business web aplikácií a softvérových produktov pre využitie v online prostredí.Kam smerujeme

Vytvárame flexibilnú spoločnosť so schopnosťou prispôsobovania portfólia ponúkaných služieb aktuálnym požiadavkám firiem.

Vidíme sa dlhodobo v roli technologického a procesného následovníka. Orientujeme sa na najmodernejšie technologické postupy, riešenia a ich optimálnu kombináciu.

Chceme dosahovať dlhodobý profit službami a produktami, ktoré nehľadajú úspory, ale zvyšujú efektivitu a profit našich zákazníkov.Zapálení pre prácu

Špecializujeme sa primárne na projekty informačných technologií. Zabezpečujeme transfer myšlienok, technológií, procesov na trhy a z trhov, kde pôsobíme.Naše kompetencie

Software platforms

Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami zo všetkých najčastejšie používaných platforiem. Pre business aplikácie preferujeme J2EE a .NET platformu.

Application servers

Realizujeme implementácie na rôznych aplikačných serveroch, predovšetkým JBoss, WebLogic, Tomcat, Windows.

Databases

Využívame overené databázy Oracle, PostgreSQL, MySQL, mongoDB, DB2, MS SQL.