Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

20.10.2014

Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch. Dňa 8.augusta 2014 spoločnosť 2Mware, a.s. zmenila svoje sídlo. Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú doleuvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti.

Naša nová adresa:

2Mware, a.s. 
Seberíniho 1
821 03 Bratislava 
Slovenská republika