Riadenie životného cyklu osobných ochranných pracovných prostriedkov (eJeTo)

eJeTo je pokročilé softvérové riešenie na správu, evidenciu a riadenie pridelovania osobných ochranných pracovných pomôcok v zmysle interných smerníc organizácie a všeobecných pravidiel BOZP.

Čo je eJeTo

eJeTo ponúka funkčné moderné užívateľské rozhranie a intuitívnu správu užívateľov, prístupov ako aj jednotlivých položiek oopp.

Je koncipované ako webbussiness riešenie optimalizované pre najčastejšie používané prehliadače.

Môže byť používaný ako SaaS riešenie alebo môže byť implementovaný on-site na serveroch zákazníka ako individuálny systém so vzdialenou správou.  


Ako eJeTo funguje a čo dokáže

eJeTo riadi celý životný cyklus prideľovania a evidencie oopp či už z pohľadu zamestnanca alebo samotnej pracovnej pomôcky.

Systém prideľuje oopp podľa prednastavených pravidiel v rozdelení podľa pracovnej pozície a role zamestnanca resp. osoby oprávnenej na pridelenie oopp.

Samozrejmosťou je nastavenie periodicity nároku na nové oopp ako aj nastavenie spôsobu upozorňovania na potrebu výmeny oopp t.j. systém upozorňuje na exspiráciu oopp buď k danému dátumu alebo určené časové obdobie pred exspiráciu kvôli zvýšeniu efektivity nákupu oopp.


Ako to vyzerá v praxi

To čo väčšina organizácii robí v papierovej forme zapisovaním do karty zamestnanca, eJeTo prenáša do web prostredia s možnosťou definovania prístupov a zodpovedností za jednotlivé úkony.

eJeTo je customizovateľný v plnej škále, k jednotlivým oopp je možné doplniť šírku informácii podľa požiadaviek organizácie ako napr. cena, farba, veľkosti, životnosť….

Podobne je prispôsobiteľná aj eKarta zamestnanca. Je prednastavená na štandardné použitie, ale je možné ju na základe požiadavky doplniť o ďalšie parametre, ktoré sa môžu vkladať do karty buď ručne alebo importovať z iných systémov.

V rámci prideľovania oopp zodpovedný pracovník pri ich vydávaní len dopíše dátum pridelenia danej oopp a o všetko ostatné sa už postará eJeTo.

eJeTo má implementovaný moderný engine na reportovanie. Reporty si koncipuje každá organizácia podľa vlastných potrieb kombináciou jednotlivých položiek v rámci systému. Generujú sa buď automaticky v pravidelných intervaloch alebo podľa potreby. Export reportov do Excelu je samozrejmosťou. Následne napr. spracovanie výdajky alebo objednávky prebieha v ostatných systémoch organizácie.


Pre koho je eJeTo určený

Pre všetky organizácie, ktoré chcú efektívne riadiť životný cyklus oopp a definitívne odstrániť papierovú formu.

eJeTo nebol koncipovaný pre žiadne konkrétne odvetvie, preto si nájde uplatnenie prakticky v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na jej veľkosť.A čo bude ďalej

eJeTo je len malou časťou BOZP pre organizácie. Budeme pokračovať v elektronizácii ďalších procesov BOZP ako napr. riadenie školení zamestnancov.....