Proton Passport

Proton Passport je komplexný webbased informačný systém pre evidenciu majetku.

Jednoduchosť – intuitívna komunikácia s aplikáciou

Jednoduché webové rozhranie, bez nutnosti zložitých školení. Efektívne, intuitívne a rýchlo sa dostanete k informáciám, ktoré práve potrebujete. Cez web, mobil, tablet, okamžite a on-line.Efektívnosť - uľahčenie práce

Aplikácia umožňuje integráciu na Centrálnu evidenciu majetku (register vytvorený na základe zákona 278/1993 Z.z.), rovnako aj Kataster portál a Google mapy.

Vďaka týmto prepojeniam sa požiadavky na evidenciu majetku stávajú automatizovaným procesom na pozadí, ktorý za Vás vykoná legislatívne náležitosti a povinnosti, a neoberá Vás o čas a energiu.

S využitím Proton Passport máte okamžitý prehľad o evidovaných údajoch.

Flexibilita - rýchlo a jednoducho

Sami si dynamicky meníte možnosti zobrazovania informácií, položiek. Bez závislosti na dodávateľovi, bez náročných zmenových projektov.

A naviac - hodnotné dáta, výstupy a prehľadné licencovanie

Vďaka tomu, že v Proton Passport viete evidovať aj informácie ako záznamy z meračov energií, dokážete spravovať, riadiť a optimalizovať aj náklady na prevádzku, energetickú efektívnosť budov, využívanie nehnuteľností.


Pri používaní Proton Passport platíte len za moduly, ktoré využívate. Vďaka vhodne nastavenej konfigurácii môžete využívať len funkcionalitu, ktorú potrebujete. Podľa počtu užívateľov viete naplno využiť prínosy bez obmedzení prístupu k modulom.

Efektivitu tak pozitívne pocítite nielen pri evidencii majetku, ale pri práci so samotným Proton Passport.


Moduly riešenia

Správa vozového parku
Optimalizácia využívania vozového parku umožní znížiť náklady so správou tohto typu majetku. Modul umožní evidovať požiadavky na prideľovanie vozidiel, ich využívanie, jednoduchým spôsobom umožní nastaviť kroky pre zadávanie požiadaviek, schvaľovanie kompetentnými pracovníkmi. Správcovi vozového parku dáva možnosť výberu vozidla vhodného pre danú požiadavku s ohľadom na účel cesty, dĺžku cesty, alebo požiadavky na vozidlo.

Inventár
Pri evidencii nehnuteľností je pre potreby sledovania súvisiaceho inventáru možno využiť aj funkcie modulu pre efektívnu správ drobného majetku.

HR agenda
Pri správe informácií o využívaní zdrojov spoločnosti sa často neevidujú informácie o pracovníkoch, aj keď je to jeden z najdrahších a najdôležitejších zdrojov pre prevádzku organizácie. Preto umožňuje Proton Passport evidovať dostupnosť pracovníka, schvaľovanie dovoleniek, sumarizovať pracovný čas pre potreby ďalšej optimalizácie fondu pracovného času.

Centrálna evidencia majetku, kataster
Pre naplnenie legislatívnych povinností správcov štátneho majetku je možné využiť modulov pre prepojenie Proton Passport na Centrálnu evidenciu majetku, a evidenciu údajov v katastri nehnuteľností.

Evidencia poistných udalostí
V súvislosti so správou majetku je možné sledovať aj aktivity súvisiace so spracovaním poistných udalostí, vzniknutých na evidovaných objektoch. Tento modul zjednoduší rýchle dohľadanie podkladov, sledovanie jednotlivých krokov pri spracovaní poistnej udalosti. Správca majetku má na jednom mieste k dispozícii všetky potrebné informácie a podklady.

Energie
S ohľadom na všeobecné požiadavky sledovania energetickej efektívnosti budov umožňuje riešenie kontrolu spotreby energií. Proton Passport dáva užívateľovi podklad pre vyhodnocovanie takýchto údajov, čo prináša potenciál optimalizácie prevádzky.

Nájomné zmluvy
Pre podporu prenájmu nehnuteľností ale aj iných majetkov evidovaných v Proton Passport je možné využiť funkcionalitu modulu nájomných zmlúv, ktorá umožní evidovať informácie potrebné pre efektívne riadenie prenájmu a zmluvných vzťahov.

Revízne správy
Modul slúži pre evidenciu revíznych správ, týkajúcich sa evidovaných objektov. Je tak možné sledovať revízne správy napr. u výťahov v jednotlivých objektoch, kotlov, pecí, zdvíhacích plošín apod.K uvedeným modulom systém umožňuje pridávať vlastné číselníky, kategórie a položky podľa potreby užívateľa. Ponúka tak vysoký štandard užívateľského komfortu, a možnosť rozširovať systém podľa nových požiadaviek.

Pri tvorbe vlastných položiek umožňuje využívanie preddefinovaných typov položiek, čo ešte zvyšuje užívateľský komfort a použiteľnosť systému. Nie je tak zviazaný len preddefinovanými modulmi, ale umožňuje rozširovať evidenciu dát na základe špecifických požiadaviek.