Kniha došlej a odoslanej pošty (KDOP)

Kniha došlej a odoslanej pošty (KDOP) je jednoduchý „web based“ nástroj pre evidenciu došlej a odoslanej pošty. Je možné ho prepojiť na elektronickú stránku a tak automatizovane, bez nutnosti používať občiansky preukaz, príjímať a odosielať správy s eDesku.

Čo je KDOP

Je to jednoduchý moderný nástroj pre evidenciu došlej a odoslanej pošty. Je customizovateľný, nastaviteľný podľa požiadaviek resp. zvyklostí s evidenciou pošty.

Ponúka prehľadné, jednoduché uživateľské rozhranie a modernú správu užívateľov

Môže byť používaný ako SaaS riešenie alebo môže byť implementovaný on-site na serveroch zákazníka ako individuálny systém.

V prípade požiadaviek zákazníka aj na úložisko dokumentov, je možné KDOP rozšíriť o funkcionalitu ukladania príslušných dokumentov vo formáte .pdf. V tomto prípade však musí byť KDOP riešený ako on-site implementácia.