SCRIPTURA ENGAGE

SCRIPTURA ENGAGE je nástroj riadenia zákazníckej komunikácie (CCM). Umožňuje vytvárať a dohliadať na kompletnú komunikáciu so zákazníkom, bez ohľadu na zvolený komunikačný kanál (mass print, email, online, sociálne siete, interaktívna komunikácia).
Čo je SCRIPTURA ENGAGE

Systém pre správu zákazníckej komunikácie SCRIPTURA ENGAGE je oceňovaná nezávislými analytikmi trhu ako jedna z najlepších technologických platforiem pre Output Management s veľkým podielom inovácií a rozvojom smerom k nastupujúcim trendom v zákazníckej komunikácii.
Umožňuje agregovať dáta z informačných systémov (billing, CRM, portálové riešenia, sociálne siete..), a na základe business pravidiel tieto dáta využiť pre cielenú komunikáciu so zákazníkom. Dynamické formátovanie templatov môže prebiehať na základe týchto pravidiel, pri interaktívnych dokumentoch priamo na základe vstupu od zákazníka. Raz vytvorený template dokumentu je možné generovať v tlačových formátoch, na web, mobilné zariadenia, alebo výstupy na sociálne siete.

Vďaka takejto koncepcii nie je nutné pre úpravu výstupu alebo požiadavky na oslovenie zákazníka s cielenou informáciou realizovať rozsiahle zmeny v informačných systémoch. Samotné oddelenia Customer care, zákazníckej komunikácie alebo businessu môžu bez nutnosti asistencie IT jednoducho a cielene využívať potenciál informácií ktoré majú k dispozícii. Takýmto spôsobom je možné systematicky a konsolidovane riadiť tlačové výstupy (výpisy z účtov, oznamy a konfirmácie), marketingové kampane a inú direct mailovú komunikáciu (ponuky, notifikácie, upozornenia), ale aj zákaznícku dokumentáciu (zmluvy), internet banking apod.Ako SCRIPTURA ENGAGE funguje a čo dokáže

SCRIPTURA ENGAGE je postavená na otvorených technológiách a štandardoch, čo zaručuje dlhodobú ochranu investície, efektívnu implementáciu a integráciu a nezávislosť na dodávateľoch.

Technológia SCRIPTURA ENGAGE plne pokrýva potreby modernej komunikácie v oblasti Output Managementu, nakoľko jej jadro je postavené na najmodernejších technológiách. Jednotná platforma pokrýva výstupy rôznych druhov komunikácie cez všetky komunikačné kanály.Ako to vyzerá v praxi a prínosy systému

* Garancia dlhodobej udržateľnosti a podpory prevádzkovaných technológií - technologická platforma postavená na otvorených technologických štandardoch a rozhraniach (JAVA, Eclipse, XML, XSL-FO … ). Užívatelia nedostávajú „blackbox“ ale business critical proces s pohľadu komunikácie so zákazníkom prevádzkujú na štandardoch ktoré umožňujú integrovateľnosť a otvorenosť.

* Jednotná platforma pre všetky komunikačné kanály (tlač , emaily, mobilné zariadenia, sociálne média ... ) – Preference Management v SCRIPTURA ENGAGE umožňuje inteligentne smerovať dokumenty na cieľové segmenty alebo individuálne na jednotlivých zákazníkov s využitím nimi preferovaných komunikačných kanálov. Tie môžu byť riadené napr z CRM systému.

* WYSIWYG Designer pre efektívny návrh šablón dokumentov s pokročilými funkciami pro skrátenie doby návrhu – vďaka pokročilým funkciám ako je podpora dokumentov vo viac jazykoch, znovupoužiteľné objekty, definície štýlov apod.je návrh veľmi efektívny. Z toho dôvodu dosiahne spoločnosť významného zníženia nákladov spojených s návrhom a správou šablón.

* Výkonné a ľahko konfigurovateľné workflow – pokročilé funkcie Trace&Tracking zaznamenávajú priebeh spracovania a poskytujú plnú kontrolu nad procesmi kritickými pre obchodné činnosti spoločnosti.

* Interaktívne prostredie pre editáciu on-demand dokumentov bežnými business užívateľmi – na rozdiel od tlačových systémov doplnených o funkcie elektronických výstupných formátov je Scriptura Engage technológia s natívnou podporou interaktívnej práce s dokumentami. Vďaka tomu je možné efektívne implementovať procesy pre tvorbu, editáciu a generovanie zmlúv a iných zákazníckych dokumentov vrátane tých so zložitou logikou, podmienenými blokmi textu, obmedzením práv užívateľov editovať konkrétne časti dokumentov apod. Správu a nastavenie business pravidiel môžu robiť priamo pracovníci zodpovední za jednotlivé agendy a nie je nutné do procesu zapájať IT.

* Využitie mobilných zariadení v multikanálovej komunikácii. Mobilné zariadenia predstavujú najrýchlejšiu formu v komunikácii so zákazníkmi. Efektívne využitie ich celého potenciálu však vyžaduje viac než len konverziu papierovej podoby komunikácie do elektronickej. Aj napriek niektorým nevýhodám ako napr. malý displej, ponúkajú neporovnateľné výhody ako dynamickú personalizáciu, multimediálny obsah, obojsmernú komunikáciu a ďalšie.

Pre koho je SCRIPTURA ENGAGE určená

Pre spoločnosti a oddelenia, ktoré vytvárajú interaktívnu, on-demand komunikáciu – HR oddelenia, schvaľovanie zmlúv, úverov, customer-care, compliance.

Kto už SCRIPTURA ENGAGE využíva

Madison Advisers pridelil v štúdii „Customer Communication Solutions“ (2013) SCRIPTURA ENGAGE najvyššie hodnotenie v provnaní s 12 najvýznamnejšími technológiami pre zákaznícku komunikáciu na trhu. Inventive Designers je opakovane oceňovaná za inovácie, v roku 2014 ju Gartner zaradil medzi „Cool Vendors“.