TaskItEasy (BPM)

TaskItEasy je pokročilý „web based“ nástroj pre modelovanie a riadenie podnikových procesov - Business Process Modeling (BPM). Užívateľom poskytuje možnosť vlastnej tvorby a správy workflow, prehľadné monitorovanie nastavených procesov ako aj správu úloh, ich delegovanie až po schvaľovací proces. 
Jedna aplikácia môže riadiť všetky podnikové procesy!

Čo je TaskItEasy

Je to komplexný moderný nástroj pre Business Process Modeling. Je customizovateľný, modulárny a nastaviteľný podľa aktuálnych požiadaviek na automatizáciu procesov.

Ponúka prehľadné, jednoduché uživateľské rozhranie a intuitívne nástroje pre modelovanie a správu procesov. Designovanie procesov si nevyžaduje žiadne programátorské skúsenosti!

Môže byť implementovaný ako nezávislý systém alebo ako doplnok už používaných podnikových ERP systémov. Umožňuje flexibilné nastavenie integrácie v akomkolvek formate, či sa jedná o formát (XML, text,...) alebo rozsah (čo, kedy a kterým smerom).

V prípade potreby môže k sebe pripojiť i systémy pre automatickú indexáciu dát dokumentov (OCR) a tak ešte oveľa viac zefektívniť napr. proces schvaľovania faktúr napr. proces automatizacie resp. elektronizacie podnikových dát.

Ako TaskItEasy funguje a čo dokáže

Je plne funkčný v prostredí Windows 2003 alebo 2008 server, vyžaduje IIS application server a db MS SQL 2003, 2008 DBMS (free MS SQL Server Express Edition je rovnako plne funkčná). Podporuje prehliadače IE7+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Pomocou grafického designéru dokáže jednoducho modelovať akýkoľvek firemný proces, ako napr. schvalovaci proces prijatych faktúr. Jednotlivé kroky predstavujú úlohy pre klúčového užívateľa alebo skupinu klúčových uživateľov. Vetvenie alebo posun na ďalší krok v rámci procesu môže by podmienené napríklad výškou faktúry alebo schválením nadriadeného.

Štandardné formuláre sa môžu ľubovoľne upravovať: Drag&Drop úprava, pridávanie vlastných polí, zoskupovanie polí, polia len na čítanie..... prípadne je možné vytvoriť ľubovolný počet vlastných formulárov, ktoré budú následne použité v konkrétnom workflow.

Workflow, formuláre a pripojené dokumenty môžu byť kategorizované, čo sa veľmi efektívne využíva pri tvorbe reportov. Reportovanie je automatizované a dostupné online aj na mobilních zariadeniach.Ako to vyzerá v praxi

TaskItEasy je rozhodnutie posunúť sa od manuálne (ne)riadeného procesu k efektívne riadenému procesu.
Pre koho je TaskItEasy určený

Pre všetkých, ktorí chcú definitívne odstrániť chybovosť spôsobenu manuálnym procesom resp. ľudským faktorom a zvýšiť efektivitu ťažkopádnych procesov. Nebol koncipovaný pre žiadne konkrétne odvetvie, preto si nájde uplatnenie prakticky v akomkoľvek podniku.

Systém umožňuje spätnú kontrolu všetkých aktivít a činností v rámci každého procesu, preto sa hodí najmä tam, kde je slovíčko alibizmus na dennom poriadku.

Povedali o TaskItEasy

Implementácia TaskItEasy s 2Mware prebiehala „very easy“. Rozhodovanie o nasadení tohto systému sa rodilo veľmi ťažko, pretože vždy je ťažké si priznať, že niečo nefunguje dobre resp. by mohlo fungovať lepšie.

Páčil sa vám TaskItEasy

Usilovne pracujeme na vylepšovaní produktov, ich efektívnom využívaní a hľadaní optimálneho riešenia pre individálne potreby zákazníkov. Každý feedback je pre nás dôležitý. Pre akékoľvek bližšie špecifikácie projektu, alebo dodatočné informácie nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás