CECILKA

CECILKA ist ein komplexes Informationssystem für Dienstleister von Sozialdiensten, das wichtige Unterstützungsfelder für  Bereitstellung von sozialen Dienstleistungen umfasst. Basierend auf dem Gesetz über soziale Dienste, nimmt es die Möglichkeit an, verschiedene Arten von Teilnehmern in Rechtsbeziehungen im Rahmen dieses Gesetzes zu verbinden.

Weitere Informationen: hello@2mware.com

Čo je Cecilka

Cecilka je online internetová aplikácia pre profesionálnu správu agendy sociálnych služieb s dôrazom na bezpečnosť systému a zabezpečenie dát na úrovni internet bankingu.

Ku svojej prevádzke si nevyžaduje inštaláciu žiadnych doplnkových prvkov alebo komponentov okrem klasických internetových prehliadačov. Poslúži a pomôže všetkým, ktorí sú zučastnení v procese poskytovania sociálnych služieb.

Pre špeciálne požiadavky na zabezpečenie konzistentnosti dát pracovísk alebo pracovníkov v teréne bez možnosti pripojenia na internet má Cecilka k dispozícií offline nástroje s následnou synchronizáciou dát. Rovnako je možné pracovať v offline režime s predpripavenými zostavami pre konkrétnu prácu v teréne.