CECILKA

CECILKA je komplexný informačný systém pre poskytovateľov sociálnych služieb pokrývajúci nosné oblasti týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb. Vychádza zo zákona o sociálnych službách a predpokladá možnosť pripojenia rôznych typov účastníkov právnych vzťahov podľa tohto zákona.

Čo je Cecilka

Cecilka je online internetová aplikácia pre profesionálnu správu agendy sociálnych služieb s dôrazom na bezpečnosť systému a zabezpečenie dát na úrovni internet bankingu.

Ku svojej prevádzke si nevyžaduje inštaláciu žiadnych doplnkových prvkov alebo komponentov okrem klasických internetových prehliadačov. Poslúži a pomôže všetkým, ktorí sú zučastnení v procese poskytovania sociálnych služieb.

Pre špeciálne požiadavky na zabezpečenie konzistentnosti dát pracovísk alebo pracovníkov v teréne bez možnosti pripojenia na internet má Cecilka k dispozícií offline nástroje s následnou synchronizáciou dát. Rovnako je možné pracovať v offline režime s predpripavenými zostavami pre konkrétnu prácu v teréne.

Ako Cecilka funguje a čo dokáže

Je plne funkčná na všetkých operačných systémoch (Windows, Linux, Mac OS...) a väčšine internetových prehliadačov.

Disponuje komplexnou evidenciou klientov, zariadení, zamestnancov, úkonov, služieb a aj finančných tokov (ekonomika).

Údaje sa evidujú len raz. Pre ďalšie použitie sa sprístupňujú na základe individuálne definovaných oprávnení. Platí to aj pre „migrujúcich“ klientov!

Štandardizovanými vstupmi umožňuje definovať jednotný výstup pre všetky pripojené subjekty - jednotná kontrola nad všetkými údajmi.

Efektívne podporuje všetkých pracovníkov, ktorí nemusia byť dokonale znalí komplexnej problematiky. Naviguje ich a procesne riadi.

Disponuje širokou škálou možností filtrácie údajov a zostáv podľa rôznych vybraných kritérií. Poskytuje prehľady podľa individuálnych požiadaviek zadávateľa.Ako to vyzerá v praxi

Rozlúčte sa s kopami papierov a využite online riešenie, ktoré je plne prístupné na všetkých operačných systémoch a zariadeniach.Pre koho je Cecilka určená

Pre každého, kto je akýmkoľvek spôsobom zainteresovaný v procese poskytovania sociálnych služieb od prijímateľa sociálnej služby, cez poskytovateľa sociálnej služby, sociálnych pracovníkov, obec, vyšší územný celok, posudkových lekárov až po samotnú rodinu prijímateľa.

Systém sprístupňuje jednotlivé moduly podľa typu účastníka /aktívny užívateľ, zamestnanec, ale aj lekár z externého prostredia, záujemca.../, ktoré poskytujú tomuto účastníkovi komplexnú informáciu zo všetkých údajov evidovaných v systéme, na ktoré má tento účastník ako prihlásený používateľ, právo.Páčila sa vám Cecilka

Usilovne pracujeme na permanentnom vylepšovaní našich produktov a každý feedback je pre nás dôležitý. Pre akékoľvek bližšie špecifikácie projektu, alebo dodatočné informácie nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás